Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
19/12/2016
Thừa Thiên Huế
2237
Phú Yên
0268
Chủ nhật
18/12/2016
Khánh Hòa
5582
Kon Tum
1696
Thứ bảy
17/12/2016
Đà Nẵng
4781
Quảng Ngãi
5796
Đắc Nông
6418
Thứ sáu
16/12/2016
Gia Lai
6991
Ninh Thuận
3301
Thứ năm
15/12/2016
Bình Định
4488
Quảng Trị
3131
Quảng Bình
6686
Thứ tư
14/12/2016
Đà Nẵng
3683
Khánh Hòa
7351
Thứ ba
13/12/2016
Đắc Lắc
2711
Quảng Nam
7352
Thứ hai
12/12/2016
Thừa Thiên Huế
0040
Phú Yên
0407
Chủ nhật
11/12/2016
Khánh Hòa
5277
Kon Tum
8278
Thứ bảy
10/12/2016
Đà Nẵng
9300
Quảng Ngãi
2432
Đắc Nông
9175
Thứ sáu
09/12/2016
Gia Lai
9991
Ninh Thuận
2677
Thứ năm
08/12/2016
Bình Định
2938
Quảng Trị
1119
Quảng Bình
4792
Thứ tư
07/12/2016
Đà Nẵng
9716
Khánh Hòa
1368
Thứ ba
06/12/2016
Đắc Lắc
1141
Quảng Nam
1804
Thứ hai
05/12/2016
Thừa Thiên Huế
1356
Phú Yên
5400
Chủ nhật
04/12/2016
Khánh Hòa
5724
Kon Tum
0387
Thứ bảy
03/12/2016
Đà Nẵng
0814
Quảng Ngãi
6362
Đắc Nông
4318
Thứ sáu
02/12/2016
Gia Lai
5204
Ninh Thuận
1271
Thứ năm
01/12/2016
Bình Định
3092
Quảng Trị
6583
Quảng Bình
4356
Thứ tư
30/11/2016
Đà Nẵng
6502
Khánh Hòa
3679
Thứ ba
29/11/2016
Đắc Lắc
7243
Quảng Nam
9320
Thứ hai
28/11/2016
Thừa Thiên Huế
7322
Phú Yên
1426
Chủ nhật
27/11/2016
Khánh Hòa
1359
Kon Tum
2334
Thứ bảy
26/11/2016
Đà Nẵng
0335
Quảng Ngãi
5002
Đắc Nông
9644
Thứ sáu
25/11/2016
Gia Lai
0403
Ninh Thuận
3589
Thứ năm
24/11/2016
Bình Định
7751
Quảng Trị
6647
Quảng Bình
3011
Thứ tư
23/11/2016
Đà Nẵng
7118
Khánh Hòa
7693
Thứ ba
22/11/2016
Đắc Lắc
5985
Quảng Nam
0427
Thứ hai
21/11/2016
Thừa Thiên Huế
1730
Phú Yên
2851
Chủ nhật
20/11/2016
Khánh Hòa
3970
Kon Tum
2271

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
19/12/2016
Thừa Thiên Huế
2237
Phú Yên
0268
Chủ nhật
18/12/2016
Khánh Hòa
5582
Kon Tum
1696
Thứ bảy
17/12/2016
Đà Nẵng
4781
Quảng Ngãi
5796
Đắc Nông
6418
Thứ sáu
16/12/2016
Gia Lai
6991
Ninh Thuận
3301
Thứ năm
15/12/2016
Bình Định
4488
Quảng Trị
3131
Quảng Bình
6686
Thứ tư
14/12/2016
Đà Nẵng
3683
Khánh Hòa
7351
Thứ ba
13/12/2016
Đắc Lắc
2711
Quảng Nam
7352
Thứ hai
12/12/2016
Thừa Thiên Huế
0040
Phú Yên
0407
Chủ nhật
11/12/2016
Khánh Hòa
5277
Kon Tum
8278
Thứ bảy
10/12/2016
Đà Nẵng
9300
Quảng Ngãi
2432
Đắc Nông
9175
Thứ sáu
09/12/2016
Gia Lai
9991
Ninh Thuận
2677
Thứ năm
08/12/2016
Bình Định
2938
Quảng Trị
1119
Quảng Bình
4792
Thứ tư
07/12/2016
Đà Nẵng
9716
Khánh Hòa
1368
Thứ ba
06/12/2016
Đắc Lắc
1141
Quảng Nam
1804
Thứ hai
05/12/2016
Thừa Thiên Huế
1356
Phú Yên
5400
Chủ nhật
04/12/2016
Khánh Hòa
5724
Kon Tum
0387
Thứ bảy
03/12/2016
Đà Nẵng
0814
Quảng Ngãi
6362
Đắc Nông
4318
Thứ sáu
02/12/2016
Gia Lai
5204
Ninh Thuận
1271
Thứ năm
01/12/2016
Bình Định
3092
Quảng Trị
6583
Quảng Bình
4356
Thứ tư
30/11/2016
Đà Nẵng
6502
Khánh Hòa
3679
Thứ ba
29/11/2016
Đắc Lắc
7243
Quảng Nam
9320
Thứ hai
28/11/2016
Thừa Thiên Huế
7322
Phú Yên
1426
Chủ nhật
27/11/2016
Khánh Hòa
1359
Kon Tum
2334
Thứ bảy
26/11/2016
Đà Nẵng
0335
Quảng Ngãi
5002
Đắc Nông
9644
Thứ sáu
25/11/2016
Gia Lai
0403
Ninh Thuận
3589
Thứ năm
24/11/2016
Bình Định
7751
Quảng Trị
6647
Quảng Bình
3011
Thứ tư
23/11/2016
Đà Nẵng
7118
Khánh Hòa
7693
Thứ ba
22/11/2016
Đắc Lắc
5985
Quảng Nam
0427
Thứ hai
21/11/2016
Thừa Thiên Huế
1730
Phú Yên
2851
Chủ nhật
20/11/2016
Khánh Hòa
3970
Kon Tum
2271