Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
26/09/2016
Thừa Thiên Huế
2111
Phú Yên
6676
Chủ nhật
25/09/2016
Khánh Hòa
3152
Kon Tum
2304
Thứ bảy
24/09/2016
Đà Nẵng
5364
Quảng Ngãi
6363
Đắc Nông
5376
Thứ sáu
23/09/2016
Gia Lai
3661
Ninh Thuận
2031
Thứ năm
22/09/2016
Bình Định
8371
Quảng Trị
6018
Quảng Bình
2221
Thứ tư
21/09/2016
Đà Nẵng
1537
Khánh Hòa
3977
Thứ ba
20/09/2016
Đắc Lắc
3226
Quảng Nam
6569
Thứ hai
19/09/2016
Thừa Thiên Huế
9801
Phú Yên
6306
Chủ nhật
18/09/2016
Khánh Hòa
9537
Kon Tum
4307
Thứ bảy
17/09/2016
Đà Nẵng
8615
Quảng Ngãi
8047
Đắc Nông
6220
Thứ sáu
16/09/2016
Gia Lai
7272
Ninh Thuận
9929
Thứ năm
15/09/2016
Bình Định
0320
Quảng Trị
3078
Quảng Bình
2795
Thứ tư
14/09/2016
Đà Nẵng
3979
Khánh Hòa
3840
Thứ ba
13/09/2016
Đắc Lắc
2204
Quảng Nam
6930
Thứ hai
12/09/2016
Thừa Thiên Huế
5919
Phú Yên
7523
Chủ nhật
11/09/2016
Khánh Hòa
6326
Kon Tum
8133
Thứ bảy
10/09/2016
Đà Nẵng
6915
Quảng Ngãi
3492
Đắc Nông
8486
Thứ sáu
09/09/2016
Gia Lai
8182
Ninh Thuận
8866
Thứ năm
08/09/2016
Bình Định
5507
Quảng Trị
3621
Quảng Bình
8471
Thứ tư
07/09/2016
Đà Nẵng
9778
Khánh Hòa
0729
Thứ ba
06/09/2016
Đắc Lắc
3237
Quảng Nam
3835
Thứ hai
05/09/2016
Thừa Thiên Huế
2845
Phú Yên
9661
Chủ nhật
04/09/2016
Khánh Hòa
3417
Kon Tum
1866
Thứ bảy
03/09/2016
Đà Nẵng
4072
Quảng Ngãi
8329
Đắc Nông
4246
Thứ sáu
02/09/2016
Gia Lai
8918
Ninh Thuận
6388
Thứ năm
01/09/2016
Bình Định
8265
Quảng Trị
3256
Quảng Bình
5189
Thứ tư
31/08/2016
Đà Nẵng
1946
Khánh Hòa
5941
Thứ ba
30/08/2016
Đắc Lắc
1809
Quảng Nam
1415
Thứ hai
29/08/2016
Thừa Thiên Huế
5352
Phú Yên
3159
Chủ nhật
28/08/2016
Khánh Hòa
0574
Kon Tum
9041

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
26/09/2016
Thừa Thiên Huế
2111
Phú Yên
6676
Chủ nhật
25/09/2016
Khánh Hòa
3152
Kon Tum
2304
Thứ bảy
24/09/2016
Đà Nẵng
5364
Quảng Ngãi
6363
Đắc Nông
5376
Thứ sáu
23/09/2016
Gia Lai
3661
Ninh Thuận
2031
Thứ năm
22/09/2016
Bình Định
8371
Quảng Trị
6018
Quảng Bình
2221
Thứ tư
21/09/2016
Đà Nẵng
1537
Khánh Hòa
3977
Thứ ba
20/09/2016
Đắc Lắc
3226
Quảng Nam
6569
Thứ hai
19/09/2016
Thừa Thiên Huế
9801
Phú Yên
6306
Chủ nhật
18/09/2016
Khánh Hòa
9537
Kon Tum
4307
Thứ bảy
17/09/2016
Đà Nẵng
8615
Quảng Ngãi
8047
Đắc Nông
6220
Thứ sáu
16/09/2016
Gia Lai
7272
Ninh Thuận
9929
Thứ năm
15/09/2016
Bình Định
0320
Quảng Trị
3078
Quảng Bình
2795
Thứ tư
14/09/2016
Đà Nẵng
3979
Khánh Hòa
3840
Thứ ba
13/09/2016
Đắc Lắc
2204
Quảng Nam
6930
Thứ hai
12/09/2016
Thừa Thiên Huế
5919
Phú Yên
7523
Chủ nhật
11/09/2016
Khánh Hòa
6326
Kon Tum
8133
Thứ bảy
10/09/2016
Đà Nẵng
6915
Quảng Ngãi
3492
Đắc Nông
8486
Thứ sáu
09/09/2016
Gia Lai
8182
Ninh Thuận
8866
Thứ năm
08/09/2016
Bình Định
5507
Quảng Trị
3621
Quảng Bình
8471
Thứ tư
07/09/2016
Đà Nẵng
9778
Khánh Hòa
0729
Thứ ba
06/09/2016
Đắc Lắc
3237
Quảng Nam
3835
Thứ hai
05/09/2016
Thừa Thiên Huế
2845
Phú Yên
9661
Chủ nhật
04/09/2016
Khánh Hòa
3417
Kon Tum
1866
Thứ bảy
03/09/2016
Đà Nẵng
4072
Quảng Ngãi
8329
Đắc Nông
4246
Thứ sáu
02/09/2016
Gia Lai
8918
Ninh Thuận
6388
Thứ năm
01/09/2016
Bình Định
8265
Quảng Trị
3256
Quảng Bình
5189
Thứ tư
31/08/2016
Đà Nẵng
1946
Khánh Hòa
5941
Thứ ba
30/08/2016
Đắc Lắc
1809
Quảng Nam
1415
Thứ hai
29/08/2016
Thừa Thiên Huế
5352
Phú Yên
3159
Chủ nhật
28/08/2016
Khánh Hòa
0574
Kon Tum
9041