Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
23/05/2016
Thừa Thiên Huế
1474
Phú Yên
9989
Chủ nhật
22/05/2016
Khánh Hòa
2015
Kon Tum
3875
Thứ bảy
21/05/2016
Đà Nẵng
6398
Quảng Ngãi
9633
Đắc Nông
7210
Thứ sáu
20/05/2016
Gia Lai
1945
Ninh Thuận
8281
Thứ năm
19/05/2016
Bình Định
7891
Quảng Trị
7025
Quảng Bình
3405
Thứ tư
18/05/2016
Đà Nẵng
2826
Khánh Hòa
1522
Thứ ba
17/05/2016
Đắc Lắc
1276
Quảng Nam
3099
Thứ hai
16/05/2016
Thừa Thiên Huế
9795
Phú Yên
7734
Chủ nhật
15/05/2016
Khánh Hòa
8759
Kon Tum
6616
Thứ bảy
14/05/2016
Đà Nẵng
9428
Quảng Ngãi
2857
Đắc Nông
1435
Thứ sáu
13/05/2016
Gia Lai
7018
Ninh Thuận
6601
Thứ năm
12/05/2016
Bình Định
4978
Quảng Trị
6599
Quảng Bình
4578
Thứ tư
11/05/2016
Đà Nẵng
0504
Khánh Hòa
5649
Thứ ba
10/05/2016
Đắc Lắc
1063
Quảng Nam
3290
Thứ hai
09/05/2016
Thừa Thiên Huế
9446
Phú Yên
0130
Chủ nhật
08/05/2016
Khánh Hòa
8996
Kon Tum
0679
Thứ bảy
07/05/2016
Đà Nẵng
9874
Quảng Ngãi
6590
Đắc Nông
4110
Thứ sáu
06/05/2016
Gia Lai
7513
Ninh Thuận
8778
Thứ năm
05/05/2016
Bình Định
8498
Quảng Trị
2559
Quảng Bình
7335
Thứ tư
04/05/2016
Đà Nẵng
6178
Khánh Hòa
8384
Thứ ba
03/05/2016
Đắc Lắc
7091
Quảng Nam
6655
Thứ hai
02/05/2016
Thừa Thiên Huế
7196
Phú Yên
0610
Chủ nhật
01/05/2016
Khánh Hòa
9358
Kon Tum
4780
Thứ bảy
30/04/2016
Đà Nẵng
3218
Quảng Ngãi
9128
Đắc Nông
2857
Thứ sáu
29/04/2016
Gia Lai
8545
Ninh Thuận
9039
Thứ năm
28/04/2016
Bình Định
8854
Quảng Trị
9575
Quảng Bình
3183
Thứ tư
27/04/2016
Đà Nẵng
7223
Khánh Hòa
9458
Thứ ba
26/04/2016
Đắc Lắc
7214
Quảng Nam
5220
Thứ hai
25/04/2016
Thừa Thiên Huế
2682
Phú Yên
2764
Chủ nhật
24/04/2016
Khánh Hòa
3231
Kon Tum
3763

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ hai
23/05/2016
Thừa Thiên Huế
1474
Phú Yên
9989
Chủ nhật
22/05/2016
Khánh Hòa
2015
Kon Tum
3875
Thứ bảy
21/05/2016
Đà Nẵng
6398
Quảng Ngãi
9633
Đắc Nông
7210
Thứ sáu
20/05/2016
Gia Lai
1945
Ninh Thuận
8281
Thứ năm
19/05/2016
Bình Định
7891
Quảng Trị
7025
Quảng Bình
3405
Thứ tư
18/05/2016
Đà Nẵng
2826
Khánh Hòa
1522
Thứ ba
17/05/2016
Đắc Lắc
1276
Quảng Nam
3099
Thứ hai
16/05/2016
Thừa Thiên Huế
9795
Phú Yên
7734
Chủ nhật
15/05/2016
Khánh Hòa
8759
Kon Tum
6616
Thứ bảy
14/05/2016
Đà Nẵng
9428
Quảng Ngãi
2857
Đắc Nông
1435
Thứ sáu
13/05/2016
Gia Lai
7018
Ninh Thuận
6601
Thứ năm
12/05/2016
Bình Định
4978
Quảng Trị
6599
Quảng Bình
4578
Thứ tư
11/05/2016
Đà Nẵng
0504
Khánh Hòa
5649
Thứ ba
10/05/2016
Đắc Lắc
1063
Quảng Nam
3290
Thứ hai
09/05/2016
Thừa Thiên Huế
9446
Phú Yên
0130
Chủ nhật
08/05/2016
Khánh Hòa
8996
Kon Tum
0679
Thứ bảy
07/05/2016
Đà Nẵng
9874
Quảng Ngãi
6590
Đắc Nông
4110
Thứ sáu
06/05/2016
Gia Lai
7513
Ninh Thuận
8778
Thứ năm
05/05/2016
Bình Định
8498
Quảng Trị
2559
Quảng Bình
7335
Thứ tư
04/05/2016
Đà Nẵng
6178
Khánh Hòa
8384
Thứ ba
03/05/2016
Đắc Lắc
7091
Quảng Nam
6655
Thứ hai
02/05/2016
Thừa Thiên Huế
7196
Phú Yên
0610
Chủ nhật
01/05/2016
Khánh Hòa
9358
Kon Tum
4780
Thứ bảy
30/04/2016
Đà Nẵng
3218
Quảng Ngãi
9128
Đắc Nông
2857
Thứ sáu
29/04/2016
Gia Lai
8545
Ninh Thuận
9039
Thứ năm
28/04/2016
Bình Định
8854
Quảng Trị
9575
Quảng Bình
3183
Thứ tư
27/04/2016
Đà Nẵng
7223
Khánh Hòa
9458
Thứ ba
26/04/2016
Đắc Lắc
7214
Quảng Nam
5220
Thứ hai
25/04/2016
Thừa Thiên Huế
2682
Phú Yên
2764
Chủ nhật
24/04/2016
Khánh Hòa
3231
Kon Tum
3763