TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.36% 11 lượt
01
1.11% 9 lượt
02
1.73% 14 lượt
03
0.74% 6 lượt
04
1.36% 11 lượt
05
1.48% 12 lượt
06
0.99% 8 lượt
07
1.48% 12 lượt
08
1.11% 9 lượt
09
0.86% 7 lượt
10
0.62% 5 lượt
11
0.62% 5 lượt
12
0.74% 6 lượt
13
0.49% 4 lượt
14
0.62% 5 lượt
15
0.37% 3 lượt
16
1.23% 10 lượt
17
0.37% 3 lượt
18
1.23% 10 lượt
19
1.11% 9 lượt
20
0.86% 7 lượt
21
1.11% 9 lượt
22
1.23% 10 lượt
23
0.74% 6 lượt
24
0.74% 6 lượt
25
1.48% 12 lượt
26
0.99% 8 lượt
27
1.11% 9 lượt
28
1.23% 10 lượt
29
0.86% 7 lượt
30
1.36% 11 lượt
31
0.74% 6 lượt
32
0.74% 6 lượt
33
1.23% 10 lượt
34
0.62% 5 lượt
35
0.99% 8 lượt
36
0.99% 8 lượt
37
0.99% 8 lượt
38
1.48% 12 lượt
39
0.99% 8 lượt
40
1.23% 10 lượt
41
1.60% 13 lượt
42
0.25% 2 lượt
43
1.11% 9 lượt
44
1.48% 12 lượt
45
0.86% 7 lượt
46
1.11% 9 lượt
47
0.99% 8 lượt
48
1.11% 9 lượt
49
0.74% 6 lượt
50
0.62% 5 lượt
51
0.99% 8 lượt
52
1.48% 12 lượt
53
0.99% 8 lượt
54
1.23% 10 lượt
55
1.11% 9 lượt
56
1.11% 9 lượt
57
0.86% 7 lượt
58
1.36% 11 lượt
59
0.86% 7 lượt
60
0.99% 8 lượt
61
0.86% 7 lượt
62
0.86% 7 lượt
63
0.86% 7 lượt
64
1.73% 14 lượt
65
1.11% 9 lượt
66
0.86% 7 lượt
67
0.99% 8 lượt
68
0.99% 8 lượt
69
1.36% 11 lượt
70
0.86% 7 lượt
71
1.48% 12 lượt
72
0.62% 5 lượt
73
0.62% 5 lượt
74
0.74% 6 lượt
75
0.74% 6 lượt
76
0.74% 6 lượt
77
1.11% 9 lượt
78
1.11% 9 lượt
79
0.49% 4 lượt
80
0.37% 3 lượt
81
0.86% 7 lượt
82
0.86% 7 lượt
83
0.37% 3 lượt
84
1.36% 11 lượt
85
0.62% 5 lượt
86
0.74% 6 lượt
87
1.11% 9 lượt
88
1.11% 9 lượt
89
1.36% 11 lượt
90
0.99% 8 lượt
91
0.86% 7 lượt
92
1.98% 16 lượt
93
0.99% 8 lượt
94
1.11% 9 lượt
95
1.11% 9 lượt
96
0.74% 6 lượt
97
1.11% 9 lượt
98
0.74% 6 lượt
99
1.23% 10 lượt