TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 27/12/2021 - 27/01/2022

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
3.85% 3 lượt
02
1.28% 1 lượt
03
3.85% 3 lượt
04
1.28% 1 lượt
05
6.41% 5 lượt
06
2.56% 2 lượt
07
1.28% 1 lượt
08
1.28% 1 lượt
09
1.28% 1 lượt
10
1.28% 1 lượt
11
3.85% 3 lượt
12
1.28% 1 lượt
13
5.13% 4 lượt
14
2.56% 2 lượt
15
2.56% 2 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
2.56% 2 lượt
18
1.28% 1 lượt
19
0.00% 0 lượt
20
1.28% 1 lượt
21
1.28% 1 lượt
22
1.28% 1 lượt
23
0.00% 0 lượt
24
3.85% 3 lượt
25
1.28% 1 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
5.13% 4 lượt
28
1.28% 1 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
2.56% 2 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
2.56% 2 lượt
33
3.85% 3 lượt
34
3.85% 3 lượt
35
2.56% 2 lượt
36
2.56% 2 lượt
37
1.28% 1 lượt
38
3.85% 3 lượt
39
1.28% 1 lượt
40
3.85% 3 lượt
41
3.85% 3 lượt
42
1.28% 1 lượt
43
1.28% 1 lượt
44
2.56% 2 lượt
45
3.85% 3 lượt