Thống Kê Lần Xuất Hiện Xổ Số Mega 6/45 - Vietlott

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 29/05/2022 - 29/06/2022

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
3.85% 3 lượt
02
1.28% 1 lượt
03
2.56% 2 lượt
04
0.00% 0 lượt
05
2.56% 2 lượt
06
5.13% 4 lượt
07
2.56% 2 lượt
08
5.13% 4 lượt
09
0.00% 0 lượt
10
3.85% 3 lượt
11
0.00% 0 lượt
12
1.28% 1 lượt
13
1.28% 1 lượt
14
1.28% 1 lượt
15
1.28% 1 lượt
16
1.28% 1 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
2.56% 2 lượt
19
2.56% 2 lượt
20
3.85% 3 lượt
21
2.56% 2 lượt
22
2.56% 2 lượt
23
3.85% 3 lượt
24
1.28% 1 lượt
25
2.56% 2 lượt
26
2.56% 2 lượt
27
2.56% 2 lượt
28
2.56% 2 lượt
29
1.28% 1 lượt
30
5.13% 4 lượt
31
1.28% 1 lượt
32
2.56% 2 lượt
33
1.28% 1 lượt
34
2.56% 2 lượt
35
3.85% 3 lượt
36
3.85% 3 lượt
37
0.00% 0 lượt
38
1.28% 1 lượt
39
5.13% 4 lượt
40
2.56% 2 lượt
41
2.56% 2 lượt
42
1.28% 1 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
2.56% 2 lượt
45
0.00% 0 lượt