TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
19 4 lượt 18 2 lượt 74 14 lượt
87 4 lượt 24 2 lượt 92 14 lượt
95 4 lượt 25 2 lượt 95 14 lượt
01 3 lượt 49 2 lượt 08 13 lượt
07 3 lượt 68 2 lượt 12 13 lượt
24 3 lượt 71 2 lượt 25 13 lượt
32 3 lượt 77 2 lượt 40 13 lượt
33 3 lượt 08 1 lượt 77 13 lượt
38 3 lượt 16 1 lượt 10 12 lượt
42 3 lượt 27 1 lượt 13 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 92 1 lượt 14 1 lượt
97 1 lượt 91 1 lượt 75 2 lượt
94 1 lượt 90 1 lượt 86 3 lượt
85 1 lượt 84 1 lượt 83 3 lượt
81 1 lượt 81 1 lượt 56 3 lượt
79 1 lượt 79 1 lượt 20 3 lượt
78 1 lượt 74 1 lượt 09 3 lượt
76 1 lượt 70 1 lượt 98 4 lượt
74 1 lượt 62 1 lượt 97 4 lượt
73 1 lượt 46 1 lượt 89 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
08, 09, 11, 14, 17, 22, 27, 30, 35, 40, 44, 57, 58, 62, 63, 65, 66, 69, 71, 72, 75, 77, 80, 83, 86, 88, 89, 93, 98 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Quảng cáo