3D Max - TT Kết quả xổ số Max 3D Vietlott

Kết quả kỳ #477 ngày 29/06/2022
G.1 401 359
G.2 350 695 998 140
G.3 013 611 175 037 253 575
KK 691 531 423 491 548 588 911 745

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #476 ngày 27/06/2022
G.1 496 182
G.2 826 820 369 952
G.3 033 933 096 299 294 843
KK 616 738 997 949 395 513 777 377

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #475 ngày 24/06/2022
G.1 240 974
G.2 806 600 742 138
G.3 544 328 055 589 462 176
KK 240 240 917 308 387 726 483 320

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #474 ngày 22/06/2022
G.1 949 056
G.2 374 123 654 429
G.3 397 692 549 760 060 032
KK 370 375 733 239 370 402 302 160

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #473 ngày 20/06/2022
G.1 045 732
G.2 323 570 733 279
G.3 201 272 945 724 986 307
KK 380 745 734 610 037 834 187 322

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #472 ngày 17/06/2022
G.1 350 750
G.2 427 057 399 908
G.3 902 953 368 936 386 085
KK 953 539 842 518 630 504 775 966

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #471 ngày 15/06/2022
G.1 569 328
G.2 834 694 760 576
G.3 858 482 847 879 083 762
KK 710 859 884 710 228 123 424 186

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #470 ngày 13/06/2022
G.1 460 945
G.2 624 309 001 126
G.3 973 581 152 464 226 807
KK 498 970 626 369 726 140 791 946

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #469 ngày 10/06/2022
G.1 530 978
G.2 240 542 363 247
G.3 800 056 959 062 850 186
KK 357 326 512 189 862 200 376 399

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #468 ngày 08/06/2022
G.1 374 022
G.2 993 869 290 321
G.3 751 804 415 136 006 646
KK 276 431 477 239 019 200 473 894

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #467 ngày 06/06/2022
G.1 652 331
G.2 628 731 733 847
G.3 816 176 094 051 495 150
KK 877 756 076 433 125 166 516 743

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #466 ngày 03/06/2022
G.1 252 558
G.2 317 015 909 955
G.3 597 388 520 360 626 540
KK 806 568 419 567 453 292 952 476

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #465 ngày 01/06/2022
G.1 386 943
G.2 311 019 076 853
G.3 783 558 900 281 985 677
KK 215 840 261 066 074 425 332 636

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #464 ngày 30/05/2022
G.1 417 945
G.2 534 846 457 130
G.3 725 773 401 458 625 798
KK 280 684 226 132 840 043 201 151

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000