XS Max 3D thứ 2 - TT Kết quả xổ số Max3d thứ 2

Kết quả kỳ #461 ngày 23/05/2022
G.1 644 079
G.2 874 199 515 745
G.3 550 998 188 732 541 881
KK 147 616 714 796 928 244 541 930

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #458 ngày 16/05/2022
G.1 299 174
G.2 809 797 158 941
G.3 340 684 866 978 874 476
KK 311 681 053 081 167 461 956 787

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #455 ngày 09/05/2022
G.1 519 557
G.2 377 905 345 947
G.3 671 335 425 811 533 530
KK 181 600 743 463 618 720 202 743

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #452 ngày 02/05/2022
G.1 324 859
G.2 674 177 337 174
G.3 581 125 397 660 669 605
KK 553 252 409 677 973 977 173 855

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #449 ngày 25/04/2022
G.1 741 681
G.2 583 187 463 121
G.3 172 165 033 390 330 836
KK 059 380 055 804 533 811 435 865

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #446 ngày 18/04/2022
G.1 138 249
G.2 640 104 605 825
G.3 177 604 816 976 898 477
KK 790 937 833 742 781 458 871 110

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #443 ngày 11/04/2022
G.1 447 216
G.2 047 590 302 883
G.3 382 978 253 700 697 006
KK 903 122 599 915 354 940 415 000

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #440 ngày 04/04/2022
G.1 225 144
G.2 110 946 847 334
G.3 781 781 095 742 449 687
KK 907 976 826 542 249 645 727 793

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #437 ngày 28/03/2022
G.1 246 261
G.2 712 034 530 200
G.3 734 045 802 925 676 980
KK 559 190 453 914 690 766 515 215

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #434 ngày 21/03/2022
G.1 863 713
G.2 963 816 880 040
G.3 815 094 582 093 601 758
KK 267 360 171 119 886 585 422 390

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #431 ngày 14/03/2022
G.1 679 113
G.2 422 585 998 980
G.3 272 577 477 904 281 475
KK 642 036 447 712 855 270 252 278

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #428 ngày 07/03/2022
G.1 187 516
G.2 060 163 734 710
G.3 005 868 023 490 473 947
KK 499 913 340 154 557 829 785 038

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #425 ngày 28/02/2022
G.1 291 707
G.2 625 567 790 410
G.3 288 046 047 939 297 672
KK 382 675 291 174 589 667 760 011

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000