XS Power 6/55 thứ 3 - TT Kết quả xổ số Power 6 55 thứ 3

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

137.360.420.850đ

Giá trị jackpot 2

6.357.132.100đ

Kỳ 742: Thứ Ba, 28-06-2022

 • 05
 • 22
 • 30
 • 32
 • 38
 • 55
 • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 137.360.420.850
Jackpot 2 0 6.357.132.100
Giải 1 19 40.000.000
Giải 2 1321 500.000
Giải 3 30096 50.000

Kỳ 739: Thứ Ba, 21-06-2022

 • 09
 • 13
 • 19
 • 21
 • 34
 • 51
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 112.724.914.800
Jackpot 2 0 3.619.853.650
Giải 1 17 40.000.000
Giải 2 1387 500.000
Giải 3 28067 50.000

Kỳ 736: Thứ Ba, 14-06-2022

 • 02
 • 15
 • 26
 • 32
 • 35
 • 36
 • 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 92.299.663.650
Jackpot 2 0 5.966.536.800
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 1044 500.000
Giải 3 23230 50.000

Kỳ 733: Thứ Ba, 07-06-2022

 • 16
 • 17
 • 21
 • 28
 • 39
 • 50
 • 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 74.335.915.200
Jackpot 2 0 3.970.564.750
Giải 1 20 40.000.000
Giải 2 930 500.000
Giải 3 18298 50.000

Kỳ 730: Thứ Ba, 31-05-2022

 • 04
 • 10
 • 15
 • 16
 • 47
 • 51
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 65.600.832.450
Jackpot 2 1 4.929.246.350
Giải 1 13 40.000.000
Giải 2 791 500.000
Giải 3 17151 50.000

Kỳ 727: Thứ Ba, 24-05-2022

 • 18
 • 31
 • 32
 • 46
 • 50
 • 52
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 57.772.834.500
Jackpot 2 0 4.059.468.800
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 622 500.000
Giải 3 14714 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt